top of page

Kas ir Zvaigznāja klase?

Zvaigznāja klase ir mūziķes Agneses Rakovskas iniciatīva, projekts, kas dod iespēju bērniem un jauniešiem skolās apgūt mūzikas radīšanas procesu mūsdienīgā interpretācijā, izmantojot modernu metodiku un mūzikas producēšanas iekārtas, kas pozitīvi ietekmē bērnu un jauniešu attieksmi pret mūzikas nodarbību mācībām. Zvaigznāja klase piedāvātās mācību metodes dod iespēju apgūt praktiski Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) mācību priekšmeta (mūzika) programmā iekļautos teorētiskos jautājumus, ļaujot skolēnam saskatīt akadēmisko zināšanu pielietojumu reālajā dzīvē. Uzskatāmi demonstrējot saistību starp teoriju un praksi.

Kāpēc nepieciešams?

Zvaigznāja Klase padara skolu skolniekam daudz interesnatāku un aizraujošāku, pozitīvi ietekmēs skolnieku radošumu, interešu apzināšanu, talantu attīstīšanu, kā arī veicinās jaunu skolnieku piesaisti skolai. Zvaigznāja Klases audzēkņi nodrošinās skolas svētku pasākumu programmas saturu ar performancēm, kas radītas Zvaigznāja Klases nodarbībās, tādējādi nodrošinot arī skolas pasākumu kvalitātes attīstību, un apmeklētību. Zvaigznāja Klase cels skolu prestižu un tēlu sabiedrībā.

Ko risina?

Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne, investējot mūsu bērnos zināšanas, radošumu, interešu un talantu apzināšanu mēs nodrošinam Latvijas sabiedrības attīstību kopumā. Zvaignāja Klase bērnam nodrošinās kvalitatīvu, izglītojošu, aizraujošu un interesantu brīvā laika pavadīšanas iespēju mūzikā, tādējādi arī veicinot bērnu interesi par mūziku, mūzikas skolu un mūzikas industriju kā Kultūras vērtību kopumā.

ZvKlaseAtklasanaSigulda-62.jpg

PIEVIENOJIES

PIESAKI SAVU SKOLU, LAI IEVIESTU DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS SAVĀ SKOLĀ

​MĀCĪBU METODE PIEMĒROTA NO 7.-9. KLASEI

VAIRĀK UZZINI

ZVAIGZNAJAKLASE@GMAIL.COM

bottom of page