top of page

Kas ir Zvaigznāja klase?

Zvaigznāja klase ir mūziķes Agneses Rakovskas iniciatīva, projekts, kas dod iespēju bērniem un jauniešiem skolās apgūt mūzikas radīšanas procesu mūsdienīgā interpretācijā, izmantojot modernu metodiku un mūzikas producēšanas iekārtas, kas pozitīvi ietekmē bērnu un jauniešu attieksmi pret mūzikas nodarbībām. Piedāvātās mācību metodes dod iespēju apgūt praktiski Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) mūzikas mācību priekšmeta programmā iekļautos teorētiskos jautājumus, ļaujot skolēnam saskatīt akadēmisko zināšanu pielietojumu reālajā dzīvē. Projekts uzskatāmi demonstrē saistību starp teoriju un praksi, kā arī atbilst STEAM mācību pieejai un vērtībām.

Zvaigznāja klasā darbojas profesionāli un augsti kvalificēti mentori, kas apmāca skolotājus un skolēnus visos Latvijas reģionos. Apmācību programma  ir unikāla un tai nav līdzīgu nekur pasaulē. Mentori pastāvīgi apmāca mūzikas skolotājus darbam ar digitālo tehnoloģiju un spēj projektu vadīt gan latviešu, gan angļu valodā. Mācību metode piemērota no 7. klases.

Kāpēc nepieciešams?

Zvaigznāja Klase padara tavas skolas mūzikas stundas praktiskākas un daudz interesantākas. Tas ir moderns un aktuāls veids, kas tiek ieviests caur metodisko materiālu un digitāliem rīkiem. Metodiku izstrādājusi ekspertu komanda un programma ir validēta caur darbu ar reāliem pedogogiem, kas praktizē mūzikas pedogoģiju ikdienā. Metodiskais materiāls tiek nepārtrukti papildināts un atjaunots vadoties pēc tirgus tendencēm un industrijas aktualitātem.

Zvaigznāja klases komandai ir izveidojusies liela pieredze izglītības projektu vadībā, procesu administratīvās puses sakārtošanā un jaunu mācību programmu izstrādē, kas paredz  mācību materiālu izveidi un metodikas adaptēšanu, vadoties pēc valstī noteiktiem normatīviem, kā arī skolu politikas. Projekts veic periodisku skolēnu un skolotāju novērtēšanu, lai apzinātu visu iesaistīto pušu sniegumu un atrastu labākos veidus mācību satura un procesa uzlabošanai.

Ko risina?

Zvaignāja Klase tavas skolas skolēniem nodrošinās kvalitatīvu, praktisku un aizraujošu mūzikas nodarbību, tādējādi veicinot interesi par mūziku un radošo industriju kopumā. Mūzikas nodarbības paredz digitālo tehnoloģiju izmantošanu grupās, kas dos katram klases skolēnam iespēju sevi realizēt mūzikā un saprast cēloņsakarības starp citiem skolas priekšmetiem, jo projekts atbilst STEAM vadlīnijām. Mūsu mērķis ir izveidot kvalitatīvu mūzikas nodarbību saturu, kas dos iespēju skolai saviem skolēniem un viņu vecākiem sniegt izcilu izglītības pieredzi, rūpējoties par augstāko kvalitāti un katra indivīda  potenciāla realizēšanu.

ZvKlaseAtklasanaSigulda-62.jpg

PIEVIENOJIES

PIESAKIES, LAI IEVIESTU DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS SAVAS SKOLAS MŪZIKAS KABINETĀ

VAIRĀK UZZINI

ZVAIGZNAJAKLASE@GMAIL.COM

Zvaigznāja klases skolas

bottom of page