top of page

IEGĀDĀJOTIES KĀDU NO ZVAGZNĀJA KLASES PRECĒM, TU ATBALSTI SOCIĀLU PROJEKTU, KAS IEVIEŠ DIGITALĀS TEHNOLOĢIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀ 

TU PALĪDZI

NODROŠINĀT PIEKĻUVI INFORMĀCIJAI UN TEHNOLOĢIJĀM KATRAM SKOLĒNAM LATVIJĀ

RISINĀT PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS UN PROFESIJAS PRESTIŽA JAUTĀJUMUS

VEIDOT IZGLĪTĪBAS SATURU, LAI SKOLĒNI, ABSOLVĒJOT IZGLĪTĪBAS IESTĀDI, BŪTU GATAVI REĀLĀM DARBA TIRGUS PRASĪBĀM

bottom of page