top of page

AKTUALITĀTES

PARAUGPROGRAMMA "MŪZIKAS IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJAS" 9. KLASEI

Noslēdzies projekts par paraugprogrammas izstrādi “MŪZIKAS IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJAS 9. klasei”. Projekts īstenots ar LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda konkursā saņemto finansējumu nozares izglītības un ilgtspējības veicināšanai. Digitālās darba stacijas ieviestas jau sešās Latvijas skolās un metodiskais materiāls pieejams PDF formātā darbam mūzikas nodarbībās.

Zvaigznāja klase metodiskais materiāls 9. klasei.png

AIZVADĪTS PIRMAIS DZIESMU HAKATONS

2024. Gada 12. maijā Siguldas Devonā tikās četras Zvaigznāja klases skolas un kopā ar mentoriem veidoja dziesmu skices. Diskusijā Agnese kopā ar Jaunmārupes skolotāju Baibu Rudzīti, mūzikas producentu Armandu Varslavānu, Mans Robots pārstāvi Vitoldu Jāni un Roboskola.lv Jāni Aleksejevu pārrunāja mūzikas priekšmeta svarīgumu un to, kā veidot vidi, lai skolēni vēlētos kļūt par mūzikas pedagogiem vai daļu no mūzikas industrijas. Pēc dziesmu noklausīšanās par hakatona  uzvarētājdziesmu tika atzīta Druvas vidusskolas un mentores Paulas Dunderes dziesma.

Modern Abstract Typography Tech Talk Event Instagram Post-3.png

PIRMAIS DZIESMU HAKATONS LATVIJĀ

  • PIEDALĪTIES VAR TIKAI TĀS  SKOLAS, KURĀS IR IEVIESTA ZVAIGZNĀJA KLASES METODE

  • IERAŠANĀS 12. MAIJĀ 11.00 SIGULDAS DEVONĀ

  • PASĀKUMA LAIKS 12.00-16.00

  • HAKATONU NO KATRAS SKOLAS PĀRSTĀV VIENA KOMANDA, KAS SASTĀV NO 5 SKOLĒNIEM UN VIENA SKOLOTĀJA

  • KOMANDU ATBALSTĪT BRAUC 30 DEVĪTĀS KLASES SKOLĒNU

  • KATRA SKOLA PIEDALĀS UN HAKATONĀ IERODAS AR SAVU IERAKSTU STACIJU

Aicinām skolotājus piedalīties PARAUGPROGRAMMAS METODISKĀ MATERIĀLA IZSTRADĒ
“MŪZIKAS IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJAS" 8. klasei

Projektu vada SIA “Zvaigznāja komanda” - sociāls uzņēmums, kas vada dažādus izglītības un izklaides projektus, kuru dibinājusi Agnese Rozniece, kas sabiedrībā zināma kā Rakovska - dziedātāja un dziesmu autore ar 15 gadu pieredzi mūzikas industrijā. 

Projekta mērķis: izveidot metodisko materiālu 8. klases saturam vispārizglītojošā skolas programmā un organizēt mācības skolotājiem. Projekts dos iespēju 8. klases skolēniem iepazīties ar digitālajām mūzikas tehnoloģijām, līdz ar to padziļinot interesi gan par mūziku, gan dodot iespēju iepazīties ar radošajām industrijām nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kas var noderēt izraugoties nākotnes karjeru. Skolotajs saņem stipendiju un apgūst jaunas prasmes īpaši sagatavotā kursā 30 mācību stundu apjomā. Skolotājs arī saņem stipendiju un veido metodiskā materiāla saturu.

ZVAIGZNĀJA KLASE TALLINAS MŪZIKAS NEDĒĻĀ

Tallinas mūzikas nedēļas 2024 konferences dalībnieku sarakstu šogad papildināja arī Zvaigznāja klases projekts. Meistarklases un diskusijas laikā projekts tika prezentēts jau starptautiski, sniedzot ieskatu par līdz šim paveikto Latvijā un kāpēc digitālo tehnoloģiju ieviešana skolās ir svarīgs solis mūzikas industrijas ilgtspējai un paplašināšanai. 

SIGULDAS 1.PAMATSKOLĀ ATKLĀTA PIRMĀ “ZVAIGZNĀJA KLASES” DIGITĀLĀ MŪZIKAS STACIJA LATVIJĀ

Otrdien, 6. decembrī, svinīgi atklāta pirmā “Zvaigznāja klases digitālā darba stacija mūzikas kabinetā Siguldas 1. pamatskolā. Tā ir mūziķes Agneses Rakovskas iniciatīva, kas paredz modernizēt un digitalizēt mūzikas nodarbības vispārizglītojošajā sistēmā, kur būtisks uzsvars ir uz audzēkņu praktisku darbību.

Siguldas 1. pamatskolas mūzikas skolotāja Evija Rozena ir pārliecināta, ka digitālās stacijas ieviešana mūzikas stundās padarīs tās interesantākās, radošākas un mūsdienīgākas. Turpmāk skolēniem būs iespēja aktīvāk iesaistīties stundas darbā, saņemot ieskatu mūsdienu mūzikas industrijas pasaulē. Bērni varēs radīt savu mūziku, gūt pirmās prasmes mūzikas producenta profesijā un atklāt sevī jaunus talantus. Šis būs pirmais lielais solis mūsdienīgai mūzikas stundai un jauns pavērsiens mūzikas pedagoģijā Siguldas 1. pamatskolā.

Liels nopelns projekta īstenošanā Siguldā bija arī skolēnu vecāku aktīva iesaiste. Viena no tādiem vecākiem ir Jolanta Lebedoka, kas aktīvi veicināja “Zvaigznāja klases ieviešanu Siguldas 1. pamatskolā. Viņa saka: “Esmu gandarīta, ka kopā ar pirmās digitālās stacijas atbalstītājiem, veikaliem “R.D.A. un “ELVI, mums izdevās nokomplektēt projekta “Zvaigznāja klase” darba staciju, kā rezultātā Siguldas 1. pamatskolas vecāko klašu skolēniem tiks piedāvāta unikāla un mūsdienīga mūzikas mācīšanās metode. Ticu, ka skolēni, kurus muzicēšana līdz šim nav uzrunājusi, tagad būs vairāk ieinteresēti pievērsties mūzikai un nākotnē atklās sev vēl nezināmas, radošas izpausmes mūzikas jomā.

17. septembris.png

Seminārs skolotājiem un mūzikas pedagogiem.

Ar Claudio un Davide dalību.

Piesakies rigazvaigznajs@gmail.com

JŪRMALĀ VIESOJAS AGNESE RAKOVSKA

Agnese Rakovska strādā par skolotāju un ievieš izmaiņas vispārizglītojošajā izglītības sistēmā Latvijā.
2022. gada 22. novembrī, atklāšanu piedzīvoja mūziķes Agneses Rakovskas izveidotais projekts “Zvaigznāja klase” – jauna mācību metode mūzikas nodarbībām, kas tiks ieviesta vispārizglītojošās skolās Latvijā.

 

Rakovska kopā ar savu mūzikas platformas “Zvaigznājs” komandu izveidojusi jaunu un nebijušu projektu “Zvaigznāja klase”, ko plānots integrēt vispārizglītojošajā virziena izglītības programmā, piedāvājot jaunu mācību metodi līdz šim esošajās mūzikas nodarbībās. 

Šobrīd tas ir pilotprojekts, taču mērķis ir nākamajā mācību gadā vismaz divdesmit skolās ieviest šo programmu, izveidot jaunu metodisko materiālu, pilnveidot skolu tehnisko bāzi. Agnese Rakovska uzskata, ka mūzikas nodarbībām ir jābūt vērstām uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina katra skolēna radošumu un interesi par mūziku, tādējādi audzinot paaudzi, kas spēj konkurēt prasīgajā darba tirgū un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Metodikas izveidē liela nozīme ir Agneses pieredzei un izglītībai, kas ļauj radīt pavisam jaunu konceptu un risināt izglītības jautājumus moderni un šim laikam atbilstoši. Šobrīd projektā ir jau vairāk nekā 15 partneru.

Agnese Rakovska strādā par skolotāju un ievieš izmaiņas vispārizglītojošajā izglītības sistēmā Latvijā.
2022. gada 22. novembrī, atklāšanu piedzīvoja mūziķes Agneses Rakovskas izveidotais projekts “Zvaigznāja klase” – jauna mācību metode mūzikas nodarbībām, kas tiks ieviesta vispārizglītojošās skolās Latvijā.

 

Rakovska kopā ar savu mūzikas platformas “Zvaigznājs” komandu izveidojusi jaunu un nebijušu projektu “Zvaigznāja klase”, ko plānots integrēt vispārizglītojošajā virziena izglītības programmā, piedāvājot jaunu mācību metodi līdz šim esošajās mūzikas nodarbībās. 

Šobrīd tas ir pilotprojekts, taču mērķis ir nākamajā mācību gadā vismaz divdesmit skolās ieviest šo programmu, izveidot jaunu metodisko materiālu, pilnveidot skolu tehnisko bāzi. Agnese Rakovska uzskata, ka mūzikas nodarbībām ir jābūt vērstām uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina katra skolēna radošumu un interesi par mūziku, tādējādi audzinot paaudzi, kas spēj konkurēt prasīgajā darba tirgū un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Metodikas izveidē liela nozīme ir Agneses pieredzei un izglītībai, kas ļauj radīt pavisam jaunu konceptu un risināt izglītības jautājumus moderni un šim laikam atbilstoši. Šobrīd projektā ir jau vairāk nekā 15 partneru.

Agnese Rakovska strādā par skolotāju un ievieš izmaiņas vispārizglītojošajā izglītības sistēmā Latvijā.
2022. gada 22. novembrī, atklāšanu piedzīvoja mūziķes Agneses Rakovskas izveidotais projekts “Zvaigznāja klase” – jauna mācību metode mūzikas nodarbībām, kas tiks ieviesta vispārizglītojošās skolās Latvijā.

 

Rakovska kopā ar savu mūzikas platformas “Zvaigznājs” komandu izveidojusi jaunu un nebijušu projektu “Zvaigznāja klase”, ko plānots integrēt vispārizglītojošajā virziena izglītības programmā, piedāvājot jaunu mācību metodi līdz šim esošajās mūzikas nodarbībās. 

Šobrīd tas ir pilotprojekts, taču mērķis ir nākamajā mācību gadā vismaz divdesmit skolās ieviest šo programmu, izveidot jaunu metodisko materiālu, pilnveidot skolu tehnisko bāzi. Agnese Rakovska uzskata, ka mūzikas nodarbībām ir jābūt vērstām uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina katra skolēna radošumu un interesi par mūziku, tādējādi audzinot paaudzi, kas spēj konkurēt prasīgajā darba tirgū un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Metodikas izveidē liela nozīme ir Agneses pieredzei un izglītībai, kas ļauj radīt pavisam jaunu konceptu un risināt izglītības jautājumus moderni un šim laikam atbilstoši. Šobrīd projektā ir jau vairāk nekā 15 partneru.

Agnese Rakovska strādā par skolotāju un ievieš izmaiņas vispārizglītojošajā izglītības sistēmā Latvijā.
2022. gada 22. novembrī, atklāšanu piedzīvoja mūziķes Agneses Rakovskas izveidotais projekts “Zvaigznāja klase” – jauna mācību metode mūzikas nodarbībām, kas tiks ieviesta vispārizglītojošās skolās Latvijā.

 
Rakovska kopā ar savu mūzikas platformas “Zvaigznājs” komandu izveidojusi jaunu un nebijušu projektu “Zvaigznāja klase”, ko plānots integrēt vispārizglītojošajā virziena izglītības programmā, piedāvājot jaunu mācību metodi līdz šim esošajās mūzikas nodarbībās. 
Šobrīd tas ir pilotprojekts, taču mērķis ir nākamajā mācību gadā vismaz divdesmit skolās ieviest šo programmu, izveidot jaunu metodisko materiālu, pilnveidot skolu tehnisko bāzi. Agnese Rakovska uzskata, ka mūzikas nodarbībām ir jābūt vērstām uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina katra skolēna radošumu un interesi par mūziku, tādējādi audzinot paaudzi, kas spēj konkurēt prasīgajā darba tirgū un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Metodikas izveidē liela nozīme ir Agneses pieredzei un izglītībai, kas ļauj radīt pavisam jaunu konceptu un risināt izglītības jautājumus moderni un šim laikam atbilstoši. Šobrīd projektā ir jau vairāk nekā 15 partneru.

Pirmā aktivitāte un projekta atklāšana notika otrdien, 22. novembrī, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Atklāšanā uz vietas bija iespējams satikt un redzēt pašu Rakovsku skolotājas lomā un uzzināt, kāpēc šis projekts ir tik nozīmīgs visai Latvijas izglītības sistēmai, kā arī iepazīt projekta sadarbības partnerus – Latvijas mūzikas skolotāju asociācijas vadītāju Rūtu Kanteruku, kā arī redzēt, kā projektā iesaistās skolas direktore Ieva Taranda un, protams, skolēni. 

“Skola ir dzīvs organisms. Jebkuras izglītības iestādes galvenais uzdevums ir skolēniem radīt motivējošu mācību vidi. Lai iemācītos rakstīt dzeju, mācāmies alfabētu. Lai dejotu laikmetīgo deju, mācāmies stāvēt uz puantēm. Lai gleznotu kā Pikaso, apgūstam akadēmiskas zināšanas. Mūzikas nodarbībās radām mūziku un liekam klāt klasiķus, piemēram, Čaku un Baha melodijas. “Zvaigznāja klase” ir lieliska skolēnu iekšējo talantu atklājuma platforma. Esam priecīgi, ka mūsu bērni šo piedzīvoja un turpinās mācīties,” saka Taranda.

“Ļoti apsveicama iniciatīva! Tehnoloģiju attīstība neapšaubāmi ir ietekmējusi ikkatru jomu, tai skaitā mūziku, un ir tikai loģiski ieviest šīs tehnoloģiju piedāvātās iespējas izglītības procesā, tā bagātinot to un radot iespējas iesaistīt tos skolēnus, kurus, iespējams, dažādu iemeslu dēļ muzicēšana klasē tik ļoti neuzrunā. Uzskatu, ka, piedāvājot šādas aktivitātes mūzikas stundās, pusaudži, būdami aktīvi tehnoloģiju lietotāji ikdienā, ieraudzīs vairāk iespēju radošām izpausmēm mūzikas producēšanas jomā,” atklāj Kanteruka. 
Kā saka Rakovska: “Šis būs jauns standarts, ko mēs ar laiku ieviesīsim visās skolās Latvijā. Ledus ir sakustējies – jau decembrī pirmā skolotāju grupa tiks apmācīta darboties ar jauno metodi, tāpēc līdz ar Jūrmalu vēlamies to parādīt plašākai sabiedrībai un aicināt arī citas skolas un skolotājus iesaistīties.”
Dalībai programmā ir iespējams pieteikt savu skolu, kā arī mūzikas skolotājiem ir iespējams pieteikties īpaši izveidotām apmācībām.

bottom of page