top of page

aktualitātes

Aicinām skolotājus piedalīties PARAUGPROGRAMMAS METODISKĀ MATERIĀLA IZSTRADĒ
“MŪZIKAS IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJAS" 9. klasei

Izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības projekts “Zvaigznāja klase” tiek realizets ar LaIPA fonda atbalstu.

Projektu vada SIA “Zvaigznāja komanda” - sociāls uzņēmums, kas vada dažādus izglītības un izklaides projektus, kuru dibinājusi Agnese Rozniece, kas sabiedrībā zināma kā Rakovska - dziedātāja un dziesmu autore ar 15 gadu pieredzi mūzikas industrijā. 

Projekta mērķis: izveidot metodisko materiālu 9. klases saturam vispārizglītojošā skolas programmā un organizēt mācības skolotājiem. Projekts dos iespēju 9. klases skolēniem iepazīties ar digitālajām mūzikas tehnoloģijām, līdz ar to padziļinot interesi gan par mūziku, gan dodot iespēju iepazīties ar radošajām industrijām nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kas var noderēt izraugoties nākotnes karjeru. Skolotajs saņem stipendiju par dalibu 20h mācību kursā.

Programma tiek īstenota no 2024. gada janvāra

2023

NOVEMBRIS-DECEMBRIS
PARTNERĪBU IZVEIDE

Tiek apzināti 5 potenciālie skolotāji, kas vēlas piedalīties projektā un skolas, kā arī pašvaldību pārstāvji, kas spēs nodrošināt tehniskās bāzes iepirkumu - digitālās ierakstu stacijas komponentes.

2024

JANVĀRIS-MAIJS

MĀCĪBU PROCESS

METODISKĀ MATERIĀLA IZSTRĀDE

APROBĀCIJA

Sācības skolotājiem par digitālo tehnoloģiju izmantošanu mūzikas nodarbībās (DAW, sensorie instrumenti, midi kontrolieri, analogie sintezatori un citi rīki)

Metodisko materiālu sagatavošana skolotājiem 9. klasei saskaņā ar MK noteikumiem un “Skola2030” izstrādāto paraugprogrammu “Mūzika”

Tehnoloģiju pakāpeniska integrēšana mūzikas stundās un interešu izglītības nodarbībās.

17. septembris.png

Seminārs skolotājiem un mūzikas pedagogiem.

Ar Claudio un Davide dalību.

Piesakies rigazvaigznajs@gmail.com

Jūrmalā viesojas Agnese Rakovska

Agnese Rakovska strādā par skolotāju un ievieš izmaiņas vispārizglītojošajā izglītības sistēmā Latvijā.
2022. gada 22. novembrī, atklāšanu piedzīvoja mūziķes Agneses Rakovskas izveidotais projekts “Zvaigznāja klase” – jauna mācību metode mūzikas nodarbībām, kas tiks ieviesta vispārizglītojošās skolās Latvijā.

 

Rakovska kopā ar savu mūzikas platformas “Zvaigznājs” komandu izveidojusi jaunu un nebijušu projektu “Zvaigznāja klase”, ko plānots integrēt vispārizglītojošajā virziena izglītības programmā, piedāvājot jaunu mācību metodi līdz šim esošajās mūzikas nodarbībās. 

Šobrīd tas ir pilotprojekts, taču mērķis ir nākamajā mācību gadā vismaz divdesmit skolās ieviest šo programmu, izveidot jaunu metodisko materiālu, pilnveidot skolu tehnisko bāzi. Agnese Rakovska uzskata, ka mūzikas nodarbībām ir jābūt vērstām uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina katra skolēna radošumu un interesi par mūziku, tādējādi audzinot paaudzi, kas spēj konkurēt prasīgajā darba tirgū un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Metodikas izveidē liela nozīme ir Agneses pieredzei un izglītībai, kas ļauj radīt pavisam jaunu konceptu un risināt izglītības jautājumus moderni un šim laikam atbilstoši. Šobrīd projektā ir jau vairāk nekā 15 partneru.

Agnese Rakovska strādā par skolotāju un ievieš izmaiņas vispārizglītojošajā izglītības sistēmā Latvijā.
2022. gada 22. novembrī, atklāšanu piedzīvoja mūziķes Agneses Rakovskas izveidotais projekts “Zvaigznāja klase” – jauna mācību metode mūzikas nodarbībām, kas tiks ieviesta vispārizglītojošās skolās Latvijā.

 

Rakovska kopā ar savu mūzikas platformas “Zvaigznājs” komandu izveidojusi jaunu un nebijušu projektu “Zvaigznāja klase”, ko plānots integrēt vispārizglītojošajā virziena izglītības programmā, piedāvājot jaunu mācību metodi līdz šim esošajās mūzikas nodarbībās. 

Šobrīd tas ir pilotprojekts, taču mērķis ir nākamajā mācību gadā vismaz divdesmit skolās ieviest šo programmu, izveidot jaunu metodisko materiālu, pilnveidot skolu tehnisko bāzi. Agnese Rakovska uzskata, ka mūzikas nodarbībām ir jābūt vērstām uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina katra skolēna radošumu un interesi par mūziku, tādējādi audzinot paaudzi, kas spēj konkurēt prasīgajā darba tirgū un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Metodikas izveidē liela nozīme ir Agneses pieredzei un izglītībai, kas ļauj radīt pavisam jaunu konceptu un risināt izglītības jautājumus moderni un šim laikam atbilstoši. Šobrīd projektā ir jau vairāk nekā 15 partneru.

Agnese Rakovska strādā par skolotāju un ievieš izmaiņas vispārizglītojošajā izglītības sistēmā Latvijā.
2022. gada 22. novembrī, atklāšanu piedzīvoja mūziķes Agneses Rakovskas izveidotais projekts “Zvaigznāja klase” – jauna mācību metode mūzikas nodarbībām, kas tiks ieviesta vispārizglītojošās skolās Latvijā.

 

Rakovska kopā ar savu mūzikas platformas “Zvaigznājs” komandu izveidojusi jaunu un nebijušu projektu “Zvaigznāja klase”, ko plānots integrēt vispārizglītojošajā virziena izglītības programmā, piedāvājot jaunu mācību metodi līdz šim esošajās mūzikas nodarbībās. 

Šobrīd tas ir pilotprojekts, taču mērķis ir nākamajā mācību gadā vismaz divdesmit skolās ieviest šo programmu, izveidot jaunu metodisko materiālu, pilnveidot skolu tehnisko bāzi. Agnese Rakovska uzskata, ka mūzikas nodarbībām ir jābūt vērstām uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina katra skolēna radošumu un interesi par mūziku, tādējādi audzinot paaudzi, kas spēj konkurēt prasīgajā darba tirgū un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Metodikas izveidē liela nozīme ir Agneses pieredzei un izglītībai, kas ļauj radīt pavisam jaunu konceptu un risināt izglītības jautājumus moderni un šim laikam atbilstoši. Šobrīd projektā ir jau vairāk nekā 15 partneru.

Agnese Rakovska strādā par skolotāju un ievieš izmaiņas vispārizglītojošajā izglītības sistēmā Latvijā.
2022. gada 22. novembrī, atklāšanu piedzīvoja mūziķes Agneses Rakovskas izveidotais projekts “Zvaigznāja klase” – jauna mācību metode mūzikas nodarbībām, kas tiks ieviesta vispārizglītojošās skolās Latvijā.

 

Rakovska kopā ar savu mūzikas platformas “Zvaigznājs” komandu izveidojusi jaunu un nebijušu projektu “Zvaigznāja klase”, ko plānots integrēt vispārizglītojošajā virziena izglītības programmā, piedāvājot jaunu mācību metodi līdz šim esošajās mūzikas nodarbībās. 

Šobrīd tas ir pilotprojekts, taču mērķis ir nākamajā mācību gadā vismaz divdesmit skolās ieviest šo programmu, izveidot jaunu metodisko materiālu, pilnveidot skolu tehnisko bāzi. Agnese Rakovska uzskata, ka mūzikas nodarbībām ir jābūt vērstām uz praktisku darbību un uzdevumiem, kas veicina katra skolēna radošumu un interesi par mūziku, tādējādi audzinot paaudzi, kas spēj konkurēt prasīgajā darba tirgū un radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Metodikas izveidē liela nozīme ir Agneses pieredzei un izglītībai, kas ļauj radīt pavisam jaunu konceptu un risināt izglītības jautājumus moderni un šim laikam atbilstoši. Šobrīd projektā ir jau vairāk nekā 15 partneru.

Pirmā aktivitāte un projekta atklāšana notika otrdien, 22. novembrī, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Atklāšanā uz vietas bija iespējams satikt un redzēt pašu Rakovsku skolotājas lomā un uzzināt, kāpēc šis projekts ir tik nozīmīgs visai Latvijas izglītības sistēmai, kā arī iepazīt projekta sadarbības partnerus – Latvijas mūzikas skolotāju asociācijas vadītāju Rūtu Kanteruku, kā arī redzēt, kā projektā iesaistās skolas direktore Ieva Taranda un, protams, skolēni. 

“Skola ir dzīvs organisms. Jebkuras izglītības iestādes galvenais uzdevums ir skolēniem radīt motivējošu mācību vidi. Lai iemācītos rakstīt dzeju, mācāmies alfabētu. Lai dejotu laikmetīgo deju, mācāmies stāvēt uz puantēm. Lai gleznotu kā Pikaso, apgūstam akadēmiskas zināšanas. Mūzikas nodarbībās radām mūziku un liekam klāt klasiķus, piemēram, Čaku un Baha melodijas. “Zvaigznāja klase” ir lieliska skolēnu iekšējo talantu atklājuma platforma. Esam priecīgi, ka mūsu bērni šo piedzīvoja un turpinās mācīties,” saka Taranda.

“Ļoti apsveicama iniciatīva! Tehnoloģiju attīstība neapšaubāmi ir ietekmējusi ikkatru jomu, tai skaitā mūziku, un ir tikai loģiski ieviest šīs tehnoloģiju piedāvātās iespējas izglītības procesā, tā bagātinot to un radot iespējas iesaistīt tos skolēnus, kurus, iespējams, dažādu iemeslu dēļ muzicēšana klasē tik ļoti neuzrunā. Uzskatu, ka, piedāvājot šādas aktivitātes mūzikas stundās, pusaudži, būdami aktīvi tehnoloģiju lietotāji ikdienā, ieraudzīs vairāk iespēju radošām izpausmēm mūzikas producēšanas jomā,” atklāj Kanteruka. 
Kā saka Rakovska: “Šis būs jauns standarts, ko mēs ar laiku ieviesīsim visās skolās Latvijā. Ledus ir sakustējies – jau decembrī pirmā skolotāju grupa tiks apmācīta darboties ar jauno metodi, tāpēc līdz ar Jūrmalu vēlamies to parādīt plašākai sabiedrībai un aicināt arī citas skolas un skolotājus iesaistīties.”
Dalībai programmā ir iespējams pieteikt savu skolu, kā arī mūzikas skolotājiem ir iespējams pieteikties īpaši izveidotām apmācībām.

bottom of page