top of page

Skolotājiem

Profesionālās pilnveides kurss 20h apmerā

Kurss “Zvaigznāja klase” tiek rīkots LaIPA izglītības un kultūras atbalsta struktūrvienības projekta ietvaros

PARAUGPROGRAMMAS IZSTRĀDES METODISKAIS MATERIĀLS “MŪZIKAS IZGLĪTĪBAS TEHNOLOĢIJAS" 9. klasei

Kursā tiek apskatītas tēmas:

  • Sensorie instrumenti mūzikas apguves procesā 

  • Dziesmu rakstīšana ar kolāžas tehniku 

  • DAW izmantošana mūzikas nodarbībās

  • MIDI instrumentu daudzveidība mūzikas nodarības

  • Dziesmu rakstīšana citu mācību stundeu kontekstā - biolģija, literatūra, fizika

Seminārs skolēniem

Seminārā var piedaīlties līdz 30 dalībnieku, garums 2 stundas

Tēmas:

  • Dziesmu rakstīšana ar kolāžas un citām tehnikām

  • DAW izmantošana mūzikas nodarbībās

ZvaigznajaKlase-59.jpg
ZvaigznajaKlase-46.jpg
ZvaigznajaKlase-4.jpg
bottom of page